Kraemer Hus/Det Østgrønlandske Hus

Skibsreder C. Kraemer og Hustru Mathielde Kraemer's Grønlandsfond - Kraemer Hus/Det Østgrønlandske Hus, L.E. Bruuns Vej 10, 2920 Charlottenlund - tlf. 39635733 - email sakr1905@gmail.com - www.kraemerhus.dk

Ejnar Mikkelsen

Ejnar Mikkelsen f. 23/12 1880 d. 1/5 1971 - Kraemers Grønlandsfonds første formand. Dansk polarforsker, skibsfører, forfatter og inspektør i Østgrønland. Planlagde og ledede i 1924/25 Ittoqqortoormiit/Soresbysunds kolonisering med indbyggere fra Tasiilaq/Ammassalik. Som helt ung styrmand deltog han i 1900 i Amdrup-ekspeditionen - Carlsbergsfondens ekspedition til Østgrønland. De følgende år deltog han i flere udenlandske ekspeditioner, bl.a. til havet nord for Alaska. Han var leder af Alabama-ekspeditionen til Nordøstgrønland 1909/12, hvor man søgte efter omkomne fra Danmark-ekspeditionen. Da skibet forliste, måtte Ejnar Mikkelsen sammen med en ledsager vente på undsætning i to år.

Billede: Statue af Ejnar Mikkelsen i Ittoqqortoormiit/Scoresbysund

  

Historik og Nutid

I Det Grønlandske Selskab drøftede man i 1951/52 muligheden for at erhverve en bygning egnet til et arktisk institut, hvis opgave skulle være at indsamle arkivalier, fotografier og lignende fra tidligere ekspeditioner - det var en sørgelig kendsgerning, at savnet hidtil af en sådan institution havde betydet, at dagbøger og andre optegnelser fra nogle af vore mest kendte arktiske rejsende og ekspeditionsledere var forsvundet og et uhyre vigtigt dokumentarisk materiale dermed var gået tabt. i 1954 var en væsentlig anstødssten for løsning af opgaven, nemlig usikkerheden mht. det økonomiske grundlag for et instituts oprettelse og drift, ryddet af vejen. Enken efter skibsreder C. Kraemer var død og havde efterladt et fond, hvis midler ifølge fundatsen skulle tilflyde grønlandske formål. Fondets første formand, polarforskeren Ejnar Mikkelsen fik da den ide - og støttedes heri af boets eksekutorer - at oprettelsen og driften af det omhandlede institut ville være den bedste anvendelse af fondets midler. Ydermere udvirkede Ejnar Mikkelsen, at skibsrederens villa, Kraemer hus i Charlottenlund, kunne ovedrages Fonden på overmåde gunstige vilkår. Arktisk Institut udøvede sit virke i Kraemer Hus indtil 1993, hvor Instituttet indgik i et nært samarbejde med det da nyoprettede Dansk Polarcenter og i forbindelse hermed flyttede til Bryggen i København.

Efter Arktisk Instituts udflytning overtog Det Grønlandske Landsbibliotek lokalerne i årene indtil 2008, hvor biblioteket flyttede til Grønland. I årene derefter var huset hjemsted for Foreningen Grønlandske Børn, som ultimo 2011 flyttede til København. Der er lige nu ledige lokaler i Kraemer Hus til leje på favorable vilkår for fortrinsvis en humanitær eller filantropisk virksomhed med en grønlandsbaseret baggrund.

Sideløbende med Arktisk Institut har Det Grønlandske Selskab siden 1954 haft sekretariat i Kraemer Hus. Selskabets hovedkontor flyttede senere ind på Bryggen i København, medens to fraktioner af Selskabets virksomhed - Seniorklubben og Kunstforeningen ARON - fortsat havde  hjemsted i Kraemer Hus. Fra ultimo 2014 er Det grønlandske Selskab påny som helhed genindflyttet i Kraemer Hus og har her kontorfællesskab med sekretariatet for Kraemers Grønlandsfond. 

 

   

 

 

 

Bestyrelsen

Formand:

Else Mikkelsen, formand, Virumgade 48d, 2830 Virum tlf. 61319633 email else.mikkelsen@ privat.dk (fjern mellemrum efter @ i alle e-mail adresser)

Hans Jakob Helms, Sortedams Dossering 79A III th., 2100 København Ø. tlf. 35432251 email hans.helms@ icloud.dk

Else-Marie Herholdt Jensen, Nøddehøj 204, 2990 Nivå tlf. 33148496 email emp-herholdt@ vip.cybercity.dk

Stine Kilime Hansen, Roskildevej 286, 4390 Vipperød tlf. 51225044 email stine@kilime.dk

Sekretær:

Jørn Würtz, Tingstedvej 21A Reerslev 2640 Hedehusene tlf. 46562361 email j_wyrtz@post10.tele.dk

 

 

Aktuelt - Grønlandsk Fotoudstilling

I Kraemer Hus/Det Østgrønlandske Hus har været ophængt 27 store farvefotos af den grønlandske kunstner Thomas Henriksen og viste livet idag i og omkring byen Tasiilaq i Østgrønland. Udstillingen omfattede også nutidsskildringer af en ældre del af den grønlandske kultur, og var i det hele taget et alsidigt og fascinerende billede af Tasiilaq, som kunstneren så det.

Udstillingen, som gerne blev set vist i en videre kreds, vil fra begyndelsen af 2015 være ophængt i Det grønlandske hus i Århus, som eventuelle interesserede fremover bedes kontakte (www.groenlandskehus.dk).

 

 

 

I forbindelse med Grønlandske Dage i Aalborg i august 2013 var Kraemers Grønlandsfond med til at støtte danseforestillingen "Dance with snowflake" - en danseforestilling med unge fra Tasiilaq.

Kraemer Fonden støtter de østgrønlandske slædemesterskaber

De Østgrønlandske Mesterskaber i slædekørsel og de efterfølgende Påskeløb 2014 blev afholdt med stor succes og med den største opbakning, der længe er set i Tasiilaq. Støtten fra Kraemers Grønlandsfond har haft sin effekt på både deltagelse og engagementet i lokalsamfundet. Ialt deltog over 75 slædeførere mellem 0-60 år samlet i de 6 løb - en meget flot deltagelse og som nævnt foran den største i mange år.